Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ thư ký triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 
14/09/2021 
 
Ngày 14/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-SKHĐT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO và Tổ thư ký triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm chi tiết: 100/QĐ-SKHĐT
Phòng Đấu thầu, TĐ và GSĐT 
Tin đã đưa
(01/10)
(08/09)
(28/08)
(19/08)
(12/08)
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)