Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Triển khai thực hiện Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ 
21/04/2020 
 
Ngày 21/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 1186/SKHĐT-EDO về việc triển khai thực hiện Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.
Đính kèm chi tiết: 1186/SKHĐT-EDO, 37/2020/NĐ-CP
Văn phòng Phát triển Kinh tế