Tin trong tỉnh

Thông báo mời quan tâm về đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện gió biển, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(01/03/2021)

Căn cứ thông báo số 13/TB-UBND ngày 14/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo số 46/TB-VPUB ngày 19/02/2021 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thông báo rộng rãi Danh mục các vị trí nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh trên các trang để các nhà đầu tư được biết, tiến hành đăng ký khảo sát, bổ sung quy hoạch đấu nối, quy hoạch phát triển điện lực theo quy định.

Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Bim, công suất 88 MW(17/01/2021)

Ngày 17/02/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án Nhà máy điện gió Bim tại xã Phước Ninh, xã Phước Minh và xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nội dung chi tiết dự án đính kèm quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo mời quan tâm Dự án Trung tâm Điện lực LNC Cà Ná, giai đoạn 1, Công suất 1.500 MW(12/12/2020)

Ngày 08/12/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 2162/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW tại Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nội dung chi tiết dự án đính kèm Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

HỌP MẶT KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020)(21/10/2020)

Ngày 20/10, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020). Tham dự buổi lễ gồm các đồng chí trong BCH. Công Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư và cùng các chị em Phụ nữ trong cơ quan.