Tin khác

Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển(17/03/2020)

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020(18/03/2020)

Ngày 10 tháng 3 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02. Theo đó, Chính phủ đánh giá nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chủ động, quyết liệt thực hiện phương châm "chống dịch như chống giặc" của các cấp, các ngành, chúng ta đã bước đầu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, tập trung cách ly, không để lây lan, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, lực lượng quân đội, công an, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, đặc biệt là ngành y tế, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban Chỉ đạo địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công(20/04/2020)

Ngày 03 tháng 4 năm 2020 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công điện số 01/CĐ-BKHĐT về biện pháp bảo đảm sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật PPP và các luật có liên quan(22/10/2019)

Trong quá trình xây dựng dự án Luật PPP, Chính phủ luôn yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan như dân sự, đầu tư, đầu tư công, đất đai, xây dựng, đấu thầu, ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, tài sản công...

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019(22/10/2019)

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019. Theo đó Chính phủ thống nhất đánh giá tuy trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng vẫn đạt được kết quả tích cực và toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ, đã tạo không khí phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao; kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 10,3% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt 14,2 tỷ USD, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh đó nền kinh tế nước ta vẫn còn tồn tại những khó khăn, thách thức từ bên ngoài, nhất là căng thẳng thương mại giữa các nước lớn diễn biến phức tạp, khó lường. Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, thiên tai, hạn hán. Một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm chậm tiến độ.

Đề xuất thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước(22/10/2019)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.