Tin chuyên ngành

Công khai Kết luận thanh tra số 2570/KL-SKHĐT ngày 09/7/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư(23/07/2021)

Thực hiện Quyết định số 1326/QĐ-SKHĐT ngày 19/4/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở 2) do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư và Quyết định số 13/QĐ-SKHĐT ngày 05/5/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thay đổi Trưởng Đoàn thanh tra. Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố ngày 29/4/2021 và chính thức làm việc tại đơn vị được thanh tra từ ngày 10/5/2021 đến ngày 04/6/2021

phê duyệt danh sách các xã Khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025(01/06/2021)

Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg, phê duyệt danh sách các xã Khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2021.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 28 xã phân định trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, trong đó 12 xã khu vực I, 01 xã khu vực II và 15 xã khu vực III, cụ thể như sau:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ(27/05/2021)

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta thanh tra để phục vụ cho sự phát triển, “chúng ta thanh tra để phòng ngừa, để răn đe, để uốn nắn, để xử lý công bằng trước pháp luật”.

Cho rằng công tác thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng, Thủ tướng nêu rõ, thanh tra, kiểm tra là một phương thức lãnh đạo của Đảng, là công cụ để thực hiện quyền dân chủ XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, tiến hành kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(20/05/2021)

(MPI) – Ngày 19/5/2021, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 114/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Báo cáo).

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2020(08/11/2020)

Trong tháng 10 năm 2020, đã tiếp nhận và giải quyết 375 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: có 45 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký trên 459 tỷ đồng và 24 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới; có 05 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 10 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, 159 doanh nghiệp đăng ký thay đổi; số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới là 225 lao động.

Trung ương thảo luận kỹ nội dung phát triển KT-XH(09/10/2020)

(Chinhphu.vn) – Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 là những nội dung quan trọng được Hội nghị Trung ương 13 đưa ra xem xét, thảo luận kỹ lưỡng cả ở tổ và ở Hội trường liên tục trong 3 ngày làm việc vừa qua (từ 5-7/10).

Xây dựng Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư(09/10/2020)

(MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành soạn thảo và hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ). Dự thảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tự lực tự cường, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng(08/10/2020)

(Chinhphu.vn) – Nhấn mạnh tinh thần “tự lực, tự cường mạnh mẽ hơn nữa”, thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã liên tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng để đưa nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi đổi mới, mở cửa.

Báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công(07/10/2020)

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

Hoàn thành 66% dự toán, hỗ trợ tối đa DN thực hiện nghĩa vụ thuế đến cuối năm(07/10/2020)

(Chinhphu.vn) - Ngày 6/10, cung cấp số liệu cập nhật mới nhất, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách ước đạt 833.165 tỷ đồng, bằng 66,4% so với dự toán, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa ước đạt 805.649 tỷ đồng, bằng 66,1% so với dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế-xã hội từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020(07/10/2020)

(Chinhphu.vn) – Việc đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội đất nước từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020 sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục cập nhật, đánh giá khách quan, toàn diện và tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương đã đề ra.

Hiểu thế nào là dự án phù hợp quy hoạch?(07/10/2020)

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Hoàng Đức Linh (Vĩnh Phúc), Luật Đầu tư công quy định, chương trình, dự án phải phù hợp với quy hoạch có liên quan theo pháp luật về quy hoạch.