Tin khác
Tin khác
Thương thảo trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội 
06/10/2021 
 
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Trần Cường, email: trancuong13@gmail.com.

Hiện nay Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg để phòng chống dịch Covid19. Đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn cho nhà thầu tình huống như sau:

Nhà thầu không thể đến thương thảo hợp đồng trực tiếp với Chủ đầu tư, Bên mời thầu do đang thực hiện giãn cách xã hội (bất khả kháng), nhà thầu đã chủ động đề nghị Chủ đầu tư, Bên mời thầu tổ chức thương thảo trực tuyến nhưng Chủ đầu tư, Bên mời thầu không đồng ý và đánh trượt nhà thầu.

Trong tình huống này việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu không đồng ý và đánh trượt nhà thầu có đúng quy định của pháp luật về đấu thầu không? Nhà thầu cần phải làm gì để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình trong tình huống nêu trên?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 19) đã quy định cụ thể về thương thảo hợp đồng. Theo đó, trường hợp nhà thầu được mời đến thương thảo nhưng không đến trực tiếp được do dịch bệnh Covid-19 và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (trường hợp bất khả kháng) thì bên mời thầu và nhà thầu có thể thực hiện thương thảo hợp đồng trực tuyến (qua mạng) mà không được loại bỏ hồ sơ dự thầu của nhà thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư