Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Thông báo tạm dừng việc thông báo xét chọn và nhận hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 
27/05/2019 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2129/UBND-VXNV ngày 22/5/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận thông báo tạm dừng việc thông báo xét chọn và nhận hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận theo thông báo số 1592/TB-SKHĐT  ngày 8/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, hạn chót nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 7/6/2019.

Ngày 24/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận có thông báo số 1819/TB-SKHĐT về việc thông báo tạm dừng việc thông báo xét chọn và nhận hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

(Đính kèm thông báo số 1819/TB-SKHĐT ngày 24/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận).

Văn phòng Phát triển Kinh tế