Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp 
31/03/2020 
 
Ngày 31/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận đã ban hành công văn số 942/SKHĐT-ĐKKD về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp.
Đính kèm chi tiết: 942/SKHĐT-ĐKKD
Văn phòng Sở