Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Thông báo Các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
14/11/2019 
 
Ngày 14/11/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban Thông báo số 3852/TB-SKHĐT về Các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đính kèm chi tiết: 3852/TB-SKHĐT
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)