Quy hoạch

Nhiều chính sách khuyến khích phát triển nghề muối(11/04/2017)

(Chinhphu.vn) - Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tín dụng; khoa học và công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực... để phát triển sản xuất, kinh doanh muối.