Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt 
08/10/2021 
 
Ngày 06/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
Đính kèm Quyết định: 29/2021/QĐ-TTg
Phòng Đấu thầu, TĐ và GSĐT