Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận 
27/09/2019 
 
Ngày 27/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 3278/QĐ-SKHĐT về việc Về việc ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm chi tiết: 3278/QĐ-SKHDT
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)