Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 
19/05/2020 
 

Ngày 14 tháng 5 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020. Theo đó, Chính phủ thống nhất đánh giá với sự quyết tâm, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và Nhân dân cả nước, dịch bệnh đã cơ bản kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Mặc dù đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, nhưng nước ta vẫn duy trì nền tảng khá tốt. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được bảo đảm. Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực, tăng 30% so với cùng kỳ, riêng tháng 4 tăng 25% so với 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; cơ bản đã kiểm soát được và đẩy lùi dịch bệnh nhưng tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, gây suy thoái kinh tế toàn cầu, làm đình trệ hoạt động sản xuất, thương mại toàn cầu, nhất là các nước đối tác lớn của Việt Nam. Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu các địa phương cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức đón đầu thời cơ, quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" – vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tạo sức bật cho phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; vừa tiếp tục phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch bùng phát trở lại; trong đó tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

Ngày 14 tháng 5 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020. Theo đó, Chính phủ thống nhất đánh giá với sự quyết tâm, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và Nhân dân cả nước, dịch bệnh đã cơ bản kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Mặc dù đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, nhưng nước ta vẫn duy trì nền tảng khá tốt. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được bảo đảm. Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực, tăng 30% so với cùng kỳ, riêng tháng 4 tăng 25% so với 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; cơ bản đã kiểm soát được và đẩy lùi dịch bệnh nhưng tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, gây suy thoái kinh tế toàn cầu, làm đình trệ hoạt động sản xuất, thương mại toàn cầu, nhất là các nước đối tác lớn của Việt Nam. Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu các địa phương cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức đón đầu thời cơ, quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" – vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tạo sức bật cho phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; vừa tiếp tục phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch bùng phát trở lại; trong đó tập trung một số nội dung chủ yếu sau:

TH-QH