Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 
20/04/2020 
 

Ngày 09 tháng 4 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020,

Về tình hình dịch Covid-19; tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý I năm 2020; tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Chính phủ đánh giá thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện quyết liêt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đạt được thành công bước đầu, vừa ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, Nhân dân đồng tình tin tưởng. Chính phủ đánh giá cao, biểu dương tinh thần đoàn kết, chung tay ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, thể hiện rõ tinh thần, bản lĩnh Việt Nam, đặc biệt là sự cống hiến, không quản ngại khó khăn.

Do đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tới nhiều mặt đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I năm 2020 đạt 3,82%, mức tăng thấp nhất 10 năm qua, nhưng so với các nước trong khu vực và trên thế giới đây là mức tăng trưởng khá, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước. Kinh tế vĩ mô giữ ổn định; lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách đạt 25,9% dự toán năm, tăng 1,8% so cùng kỳ, xuất khẩu đạt 59,08 tỷ USD, tăng 0,5%. Các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đặc biệt, trong đó đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh. Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức dạy và học được triển khai mạnh mẽ, tinh giản nội dung, chương trình học. Tích cực thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. An ninh, quốc phòng, đối ngoại được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Trong thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường và tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta, Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các Chỉ thị số 15 và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời khẩn trương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội nêu tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và vốn ODA, nhất là đối với các dự án trọng điểm, quy mô lớn. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư của các dự án giải ngân chậm; xử lý nghiêm các trường hợp làm chậm, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định.

- Triển khai hình thức họp trực tuyến, bảo đảm kinh phí, bố trí trang thiết bị, đường truyền và triển khai kết nối hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cuộc họp; mở rộng ứng dụng họp trực tuyến trong điều hành công việc.

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để công dân tập trung khiếu kiện đông người tại địa phương./.

(Chi tiết xem file đính kèm)

Tổng hợp - Quy hoạch