Tin khác
Tin khác
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020 
18/03/2020 
 

Ngày 10 tháng 3 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02. Theo đó, Chính phủ đánh giá nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chủ động, quyết liệt thực hiện phương châm "chống dịch như chống giặc" của các cấp, các ngành, chúng ta đã bước đầu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, tập trung cách ly, không để lây lan, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, lực lượng quân đội, công an, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, đặc biệt là ngành y tế, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban Chỉ đạo địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tình hình kinh tế-xã hội nước ta vẫn duy trì ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 giảm 0,17% so với tháng trước. Thu ngân sách nhà nước tăng 9,3% so cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so cùng kỳ. Doanh nghiệp thành lập mới tăng 9,1%. Công tác người có công, bảo đảm an sinh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, lao động, việc làm, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt. Đời sống của Nhân dân được cải thiện, số hộ thiếu đói giảm. Ngành giáo dục tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, chuẩn bị các điều kiện, bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực, giảm cả ba tiêu chí. Công tác đối ngoại tiếp tục được chú trọng.

Dự báo diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới. Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là thận trọng, không được chủ quan nhưng không bi quan; yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi, đánh giá đúng tình hình để chủ động có giải pháp, đối sách cụ thể, phù hợp; huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước để thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng, chống, khống chế dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Các địa phương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020; các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; trong đó lưu ý tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp cách ly hành khách đi từ vùng có dịch hoặc đi qua vùng có dịch vào Việt Nam; chủ động kịp thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn.

- Có phương án, đối sách phù hợp thúc đẩy tăng trưởng địa bàn quản lý; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cắt giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp và người dân, kịp thời hỗ trợ, bù đắp thiệt hại do dịch gây ra; hoàn thành giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

- Gương mẫu trong việc sử dụng chữ ký số cá nhân, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; phối hợp chặt chẽ trong việc liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi nhận ở cả 4 cấp chính quyền, 60% các đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh, 30% đơn vị thuộc UBND cấp huyện xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành CTHĐ của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới./.

(Đính kèm theo Nghị quyết của Chính phủ)

Tổng hợp - Quy hoạch