Tin khác
Tin khác
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019 
22/10/2019 
 

Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019. Theo đó Chính phủ thống nhất đánh giá tuy trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng vẫn đạt được kết quả tích cực và toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ, đã tạo không khí phấn khởi. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao; kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 10,3% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt 14,2 tỷ USD, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh đó nền kinh tế nước ta vẫn còn tồn tại những khó khăn, thách thức từ bên ngoài, nhất là căng thẳng thương mại giữa các nước lớn diễn biến phức tạp, khó lường. Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, thiên tai, hạn hán. Một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm chậm tiến độ.

Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong những tháng còn lại của năm 2019 là tiếp tục kiên định mục tiêu đề ra, yêu cầu các ngành không được chủ quan, lơ là, bám sát và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ và Chỉ thị số 09 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn nữa; tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; củng cố quốc phòng an ninh

Chính phủ yêu cầu từng Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát công việc, chủ động, phối hợp xử lý những vướng mắc, bất cập; có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là vấn đề giải ngân vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chủ động quán triệt, xây dựng đề án, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Khẩn trương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất an ninh, trật tự, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV./.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch 
Tin đã đưa
(28/07)
(22/07)
(16/07)
(03/07)
(02/07)
(02/06)
(02/06)
(17/05)
(09/05)
(09/05)