Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40/2021 (Từ ngày 04/10 đến ngày 08/10/2021) 
02/10/2021 
 

1. Thứ 2 (04/10/2021):

Sáng

- Đ/c Hoàng dự Tọa đạm phản biện nội dung Quy hoạch tỉnh; (166/GM-MTTQ)

- Đ/c Thuận dự họp Thường trực HĐND tỉnh lúc 08h00’; (11/GM-VP)

- Đ/c Tiến dự họp BCĐ PCD Covid-19 lúc 07h30’; (626/TB-VPUB)

- Đ/c Sơn làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Đ/c Hoàng, đ/c Tiến dự hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; (DK)

- Đ/c Thuận, đ/c Sơn làm việc tại cơ quan.

2. Thứ 3 (05/10/2021)

Sáng

- Đ/c Hoàng tiếp công dân định kỳ tháng 10/2021 cả ngày;

- Đ/c Hoàng dự khảo sát về t/hình thực hiện phát triển kinh tế biển cả ngày; (131-TB/VPTU)

- Đ/c Thuận dự họp thẩm định QH SDĐ 2021-2030 huyện Ninh Hải; (DK)

- Đ/c Sơn dự làm việc với Sở Nội vụ; (DK)

- Đ/c Tiến làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Đ/c Thuận dự họp thẩm định QH SDĐ 2021-2030 huyện Thuận Nam; (DK)

- Đ/c Tiến dự làm việc với Sở Tư pháp; (DK)

- Đ/c Sơn dự làm việc với Sở VHTTD. (DK)

3. Thứ 4 (06/10/2021)

Sáng

- Đ/c Hoàng dự khảo sát tình hình triển khai thực hiện NQ 12-NQ/TU về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi, giai đoạn 2016-2020; (17-TB/BDVTU)

- Đ/c Thuận dự làm việc với Sở LĐTBXH; (DK)

- Đ/c Tiến dự họp xử lý vướng mắc dự án KDC Chí Lành; (DK)

- Đ/c Sơn làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Đ/c Hoàng dự họp Báo tình hình KT-XH quý III/2021; (DK)

- Đ/c Tiến dự họp Tổ Công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho DN; (DK)

- Đ/c Thuận, đ/c Sơn làm việc tại cơ quan.

4. Thứ 5 (07/10/2021)

Sáng

- Đ/c Hoàng dự họp thẩm định nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (236/KH-HĐND)

- Đ/c Thuận dự làm việc với Sở, ngành trước kỳ họp Quốc hội khóa XV; (02/GM-ĐDBQH)

- Đ/c Tiến dự làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo; (DK)

- Đ/c Sơn dự làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT. (DK)

Chiều

- Đ/c Hoàng dự họp thông qua dự thảo NQ trước khi trình BTVTU; (DK)

- Đ/c Thuận, đ/c Tiến, đ/c Sơn làm việc tại cơ quan.

5. Thứ 6 (08/10/2021)

Sáng

- Đ/c Hoàng dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả ngày; (DK)

- Đ/c Tiến dự họp nghe báo cáo việc cho thuê cơ sở hạ tầng tại các cảng cá; (DK)

- Đ/c Thuận, đ/c Sơn làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Đ/c Thuận dự làm việc với Sở TNMT; (DK)

- BGĐ dự họp giao ban tuần thứ 40/2021 lúc 16 giờ. (DK)

Phòng ĐT, TĐ và GSĐT