Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30/2021 
26/07/2021 
 

1. Thứ 2 (26/7/2021):

Sáng

- BGĐ làm việc tại cơ quan.

Chiều

- Đ/c Hoàng dự họp Thường trực Tỉnh ủy; (DK)

- Đ/c Thuận, đ/c Tiến, đ/c Sơn làm việc tại cơ quan.

2. Thứ 3 (27/7/2021)

Sáng

- BGĐ làm việc tại cơ quan.

Chiều

- BGĐ làm việc tại cơ quan.

3. Thứ 4 (28/7/2021)

Sáng

- BGĐ làm việc tại cơ quan.

Chiều

- BGĐ làm việc tại cơ quan.

4. Thứ 5 (29/7/2021)

Sáng

- BGĐ làm việc tại cơ quan.

Chiều

- BGĐ làm việc tại cơ quan.

5. Thứ 6 (30/7/2021)

Sáng

- Đ/c Hoàng dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (DK)

- Đ/c Thuận, đ/c Tiến, đ/c Sơn làm việc tại cơ quan.

Chiều

- BGĐ dự họp giao ban tuần thứ 30/2021 lúc 16 giờ.

6. Thứ 7, Chủ nhật (31/7, 01/8/2021)

Cả ngày

Lãnh đạo Sở trực phòng, chống Covid-19.

Phòng ĐT, TĐ và GSĐT