Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Kiện toàn Ban Giúp việc thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Khoa giáo Văn xã 
09/09/2020 
 
Ngày 09/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 2865/QĐ-SKHĐT về việc Kiện toàn Ban Giúp việc thi tuyển chức danh Phó trưởng phòng Khoa giáo Văn xã.
Đính kèm chi tiết: 2865/QĐ-SKHĐT
Văn phòng Sở