Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
KẾ HOẠCH Nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
12/08/2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp đột phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận nhằm cải thiện, phát triển bền vững Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch nhằm nâng cao Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS, cụ thể
Đính kèm kế hoạch: 3115/KH-SKHĐT ngày 11/8/2021.

Phòng ĐT, TĐ và GSĐT 
Tin đã đưa
(01/10)
(14/09)
(08/09)
(28/08)
(19/08)
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)