Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Họp Sơ kết công tác tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2010 
11/09/2010 
 

Chiều ngày 09/9/2010, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm của tháng 9 năm 2010. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Qua ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Giám đốc Sở kết luận như sau:

I) Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2010:

1) Công tác quy hoạch và kế hoạch:

Công tác Quy hoạch: Hoàn thành báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành trung ương trình thông qua Hội đồng thẩm định và đang tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh; Đã tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đã tổ chức cuộc họp với các Sở ban ngành thông qua Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Công tác Kế hoạch: Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2011. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn ứng trước dự toán năm 2010; Báo cáo tình hình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và nhu cầu hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương cho Khu công nghiệp, Khu kinh tế trong kế hoạch năm 2011.

2) Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư và quản lý các nguốn vốn ODA, NGO:

Về đầu tư các thành phần kinh tế: : Tiếp nhận mới 12 hồ sơ dự án, nâng tổng số hồ sơ xử lý trong tháng lên 43 hồ sơ, trong đó có 17 dự án đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (05 dự án đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư) và 26 dự án đề nghị chấp thuận địa điểm; Đã trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư 2/17 dự án, chấp thuận địa điểm đầu tư 06 dự án. Các dự án còn lại đang xét chọn theo tiêu chí hoặc đang đề nghị chủ đầu tư bổ sung hồ sơ và đang lấy ý kiến các Sở, ngành.

Công tác ODA:  Chuẩn bị tài liệu và làm việc với Đoàn thẩm định dự án IFAD; Tham mưu chọn nhà thầu lập văn kiện dự án hạ tầng hai huyện Ninh Sơn và Ninh Hải sử dụng vốn OFID.

Công tác NGO:  Cung cấp thông tin cho Paccom để làm tài liệu vận động NGO; Cung cấp thông tin vận động tài trợ tổ chức PLAN; Có ý kiến với Paccom về Giấy phép hoạt động tại Ninh Thuận của tổ chức Đông Tây Hội ngộ; Gia hạn thời gian thực hiện dự án Phúc lợi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi của Pháp; Tham mưu UBND tỉnh cho phép Oxfam khảo sát mở rộng dự án tại huyện Thuận Bắc và tham mưu gia hạn Giấy phép hoạt động Oxfarm (Anh) tại Ninh Thuận.

Công tác khác:  Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) giai đoạn 2011-2015; Làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chuyên đề các dự án kêu gọi đầu tư phát trên VTV4; Cung cấp thông tin Tạp chí quản lý Nhà nước; Cập nhật thông tin website và hoàn thành xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng Phát triển kinh tế; Trình UBND tỉnh thông qua phương án phụ cấp cho cán bộ Văn phòng Phát triển kinh tế và cán bộ kiêm nhiệm tại Văn phòng Phát triển kinh tế; Báo cáo tình hình sử dụng biên chế Văn phòng Phát triển kinh tế năm 2010 và kế hoạch biên chế 2011.

3) Công tác đăng ký doanh nghiệp:

Đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 44 doanh nghiệp với tổng số vốn 653.544 triệu đồng (trong đó có 6 chi nhánh, văn phòng đại diện); Cấp bổ sung, thay đổi 44 doanh nghiệp với tổng vốn 200.593 triệu đồng và làm thủ tục giải thể cho 3 doanh nghiệp.

Công tác khác: Giới thiệu cho 02 Doanh nhân tham dự chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu năm 2010” và 07 Doanh nghiệp tham gia giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam 2010”; Tổng hợp ý kiến các Sở, ngành và địa phương để tập trung xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2010 -2015; Phối hợp với Thanh tra Sở để kiểm tra các doanh nghiệp không có địa chỉ trụ sở tại nơi đăng ký; Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp cho các Sở, ngành.

4) Công tác thẩm định, giám sát đánh giá đầu tư:

 Đã thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh 34 hồ sơ, trong đó có 2 hồ sơ dự án đầu tư, 2 hồ sơ điều chỉnh dự án, 30 hồ sơ kế hoạch đấu thầu; Đang lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của các Sở xây dựng chuyên ngành 3 hồ sơ.

Công tác khác: Đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư giải quyết đơn kiến nghị nhà thầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Thành Long; Đã lập văn bản gửi các chủ đầu tư và đôn đốc các chủ đầu tư nộp lệ phí thẩm định đấu thầu (năm 2007-2009) và phí thẩm định dự án.

5) Công tác Văn xã:

 Hoàn thành báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển Thanh niên đến năm 2010 của Sở; Báo cáo đánh giá tình hình cai nghiện và đầu tư các Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục-Lao động xã hội đến năm 2010 và nhu cầu hỗ trợ cho giai đoạn 2011-2015; Báo cáo tình hình thực hiện vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010 theo yêu cầu của Sở Tài chính; Rà soát tình hình đầu tư các công trình, dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư kế hoạch năm 2010 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5245/BKH-TH ngày 29/7/2010; Hoàn thành báo cáo gửi Kiểm toán nhà nước về Đề án nâng cấp Bệnh viện tuyến huyện và Bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện.

6) Công tác thanh tra:

Hoàn thành kết luận Kiểm tra về hoạt động tại trụ sở đã đăng ký của 30 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Đề xuất hướng xử lý vi phạm của DNTN Mỹ Dung; Tham gia góp ý dự thảo các văn bản của các Sở, ngành và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Dự thảo về Biểu mẫu áp dụng trong hoạt động thanh tra kế hoạch và đầu tư; Dự thảo Quy định về cơ chế phối hợp khi thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

7) Công tác Cải cách hành chính:

Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đề án 30; Chuẩn bị nội dung để triển khai Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 62/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

8) Công tác tổ chức cán bộ, công tác Văn phòng:

Công tác tổ chức cán bộ: Đã tổng hợp ý kiến góp ý của các phòng về Đề án chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở; Tham mưu Lãnh đạo Sở bổ sung quy hoạch dự nguồn Lãnh đạo phòng; Tham mưu về kế hoạch biên chế năm 2011.

Công tác Văn phòng:  

Cập nhật kịp thời các thông tin về hoạt động của Sở lên cổng thông tin điện tử của Sở; Thực hiện tốt các báo cáo chuyên đề gửi các Sở ngành theo quy định; Tham mưu thực hiện đúng, kịp thời các chính sách chế độ đối với cán bộ công chức; Đã kiểm tra và khắc phục hệ thống điện các phòng và hệ thống phòng cháy chữa cháy; Tiếp tục khắc phục tình trạng dột cơ quan.

9) Công tác Đảng, đoàn thể:

Công tác Đảng: Lãnh đạo Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 thành công; Ban hành Quy chế hoạt động của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2011-2015; Hoàn thành thủ tục đề nghị Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính đảng chuẩn y kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Huỳnh Quế Phương.

Công tác đoàn thể: - Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 thành công.

 - Ban chấp hành Chi đoàn đã tham gia các hoạt động do đoàn cấp trên tổ chức như: Hành trình về nguồn tại xã Phước Chiến huyện Thuận Bắc; Các hoạt động chào mừng Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Phối hợp với Văn phòng Sở làm tổng vệ sinh cơ quan, nơi làm việc.  

Đánh giá chung: Nhìn chung trong tháng 8 năm 2010, Lãnh đạo Sở và tập thể cán bộ, công chức toàn cơ quan đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại sau:

- Báo cáo đánh giá thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2008-2010 chậm so với thời gian quy định.

- Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh còn 02 hồ sơ trễ hạn.

Nguyên nhân:

- Do các Sở ngành, địa phương được giao quản lý chương trình chưa tổng hợp gửi báo cáo đúng thời gian theo quy định.

- Cùng một thời điểm công tác chuyên môn quá nhiều, phải ưu tiên tập trung giải quyết các công việc lớn, quan trọng, cấp bách trước.

- Việc giao trễ hạn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là do đơn vị cấp mã số thuế cấp trễ so với thời gian quy định và phòng chuyên môn đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

II) Phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2010.

1) Công tác quy hoạch và kế hoạch:

Công tác Quy hoạch: Trình UBND báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường.

Công tác Kế hoạch: Tham mưu rà soát, điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2010 theo văn bản số 5245/BKH-TH ngày 29/7/210 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2010; Báo cáo đánh giá cuối kỳ dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010; Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn năm 2011-2015.

2) Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư và quản lý các nguốn vốn ODA, NGO:  

- Về đầu tư của các thành phần kinh tế:  Tập trung giải quyết các dự án có quy mô lớn như Dự án khu đô thị du lịch sinh thái của Tập đoàn MK, Dự án khu du lịch phức hợp cao cấp Mũi Dinh của Công ty Polo...; Tham mưu UBND tỉnh tiếp làm việc với nhà đầu tư Đài Loan, Singapore; Chuẩn bị tài liệu làm việc với các nhà đầu tư Nhật Bản; Hoàn thành báo cáo chuyên đề về rà soát các dự án FDI; Báo cáo dự án FDI lĩnh vực thủy sản; Tham mưu giải quyết dứt điểm các kiến nghị của nhà đầu tư: Tôm Minh Phú, Thông Thuận; Dự án Lọc dầu Phú Khánh, gia hạn dự án nước khoáng Krôngpha; Báo cáo tình hình thực hiện dự án Đen Giòn, dự án điện gió PV Power, dự án Lô Hội Hanshin, dự án Điện lực.

- Về công tác ODA:  Lập đề cương về dự án IFAD tỉnh Ninh Thuận trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, trên cơ sở kết quả làm việc với đoàn Thẩm định dự án; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tài liệu dự án trường nghề để làm việc với đoàn công tác của Ảrập xêút về tài trợ cho dự án; tham mưu giao kế hoạch vốn ODA dự án AFD, xác nhận cơ chế vốn dự án ADB4; Tham mưu đăng ký tài trợ lĩnh vực đào tạo, y tế của Hà Lan; Chuẩn bị tài liệu dự án ODA làm việc với Đại sứ quán Nhật trong tháng 9/2010; Hoàn thành báo cáo ODA 9 tháng năm 2010.

- Công tác NGO: Hoàn thành báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 2006-2010, báo cáo NGO 9 tháng năm 2010; Tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; Tăng cường xúc tiến các dự án NGO; Xây dựng Quy chế quản lý NGO theo Nghị định 93.

- Công tác khác: Triển khai thực hiện Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Thành lập bộ phận hỗ trợ nhà đầu tư, đề án xây dựng EDO theo mô hình “một cửa điện tử hiện đại”;  Xây dựng đề án thành lập cổng thông tin điện tử EDO; Xây dựng Đề án đào tạo trong và ngoài nước cho cán bộ EDO; Phối hợp với Saigontech xây dựng Website và phần mềm quản lý cho EDO; Lập chứng từ gửi Unicef  hỗ trợ lễ khai trương EDO; Lập bản đồ số theo dõi tình hình các dự án; Tham mưu trình duyệt nội dung thông tin đăng trên Tạp chí quản lý Nhà nước; Cung cấp thông tin đăng trên Đặc san 15 năm quan hệ Việt-Mỹ của Báo Thế giới và Việt Nam; Xây dựng slide giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư; phối hợp Đài truyền hình VN xây dựng phóng sự giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư; Phối hợp với Arup báo cáo quy hoạch dải ven biển và thành phố Phan Rang Tháp Chàm.

3) Công tác đăng ký doanh nghiệp:

Hoàn thành dự thảo Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phối hợp và cung cấp thông tin cho các Sở, ngành, địa phương trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; Tham gia cùng Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại các doanh nghiệp.

4) Công tác thẩm định, giám sát đánh giá đầu tư:

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi theo công văn số 5497/BKH-QLĐT ngày 09/8/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tham muu giải quyết vướng mắc trong công tác tổ chức đấu thầu gói thầu số 24 dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh; Tập trung giải quyết hồ sơ các dự án thành phần Đường ven biển, Nâng cấp Trường trung cấp nghề, Bệnh viện đa khoa tỉnh đúng thời gian và trình tự thủ tục.

5) Công tác Văn xã:

Hoàn thành báo cáo tình hình đầu tư các công trình, dự án và tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 lĩnh vực văn hóa, xã hội; Hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa xã hội 9 tháng đầu năm 2010; Phối hợp với UBND huyện Bác Ái và các Sở, ngành liên quan hoàn thành Đề án về đề xuất cơ chế, chính sách cho Bác Ái được hưởng như các tỉnh Tây Nguyên.

6) Công tác Thanh tra:

Hoàn thành báo cáo Kết luận thanh tra việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư tại 03 doanh nghiệp, chi nhánh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Triển khai 02 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Thanh tra thực hiện kế hoạch vốn và quản lý đầu tư xây dựng công trình tại Sở Giao thông vận tải; Hoàn thành báo cáo phòng chống tham nhũng giai đoạn 2006-2010; Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng năm 2010.

7) Công tác cải cách hành chính:

Rà soát tham mưu điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 290/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh theo hướng đưa toàn bộ các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và các sở, ngành thực hiện theo cơ chế ”một cửa liên thông” tại Văn phòng Phát triển kinh tế; Triển khai Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 62/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Tiếp tục công tác giám sát, đánh giá dự án theo Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

8) Công tác tổ chức cán bộ, công tác Văn phòng

Công tác tổ chức cán bộ: Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở.

Công tác Văn phòng:

Tiếp tục cập nhật kịp thời các thông tin về hoạt động của Sở lên cổng thông tin điện tử của Sở; Đẩy mạnh cải tiến phương thức, lề lối làm việc; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo tăng cường trách nhiệm cá nhân trong giải quyết công việc, công tác chuyên môn cũng như công tác tham mưu; Củng cố và nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Văn phòng Sở; Thực hiện tốt các báo cáo chuyên đề gửi các Sở ngành theo quy định; Thực hiện đúng, kịp thời các chính sách chế độ đối với cán bộ công chức; Làm thủ tục thanh lý tài sản không còn sử dụng được đang lưu giữ trong kho; Phối hợp với phòng Xây dựng cơ bản thu lệ phí thẩm định.

9) Công tác Đảng và Đoàn thể:

Công tác Đảng: Lãnh đạo các Chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; Các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; Hướng dẫn tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mính “; Chỉ đạo các Chi bộ tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII.

Công tác đoàn thể: - Hoàn tất các thủ tục của Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 báo cáo Công đoàn Viên chức tỉnh và Đảng bộ. Tiếp tục phân công nhiệm vụ cho Ban chấp hành mới hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết đã đề ra.

- Ban chấp hành chi đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do đoàn cấp trên tổ chức; Tiếp tục phát động phong trào tổng vệ sinh cơ quan, nơi làm việc.