Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh năm 2020 
02/03/2020 
 

Ngày 27/02/2020, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh năm 2020 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 07 đơn vị thành viên trong Khối.

Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh năm 2020 gồm các đơn vị:  Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,  Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường  và Sở Kế hoạch và Đầu tư; trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Trưởng Khối, Sở Tài nguyên và Môi trường là Phó Khối thi đua.

                  

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, thống nhất Kế hoạch hoạt động phong trào thi đua năm 2020; Quy chế hoạt động của Khối thi đua năm 2020, Lãnh đạo 07 đơn vị thành viên trong Khối đã thực hiện ký kết giao ước thực hiện tốt phong trào thi đua của Khối thi đua trong năm 2020 theo phát động của UBND tỉnh./.

                                                                    

 

 

 
 

     
                     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở