Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII (2020-2025) 
01/07/2020 
 

Sáng ngày 01/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VII (2020-2025). Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng, phó các phòng và đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 14 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành kế hoạch và đầu tư Ninh Thuận giai đoạn 2015 – 2020.

Trong 05 năm qua (2016 – 2020), các phong trào thi đua của ngành Kế hoạch và Đầu tư được diễn ra thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan để tổ chức triển khai các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả; qua đó đã tạo động lực thúc đẩy, phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ công chức, viên chức trong toàn cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

Thảo luận tại Hội nghị, các điển hình tiên tiến đã chia sẽ các bài học kinh nghiệm, cách làm hay, cũng như tham gia đóng góp nhiều kiến nghị, giải pháp để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của cơ quan trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 02 cá nhân, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã biểu dương, khen thưởng đối với 03 tập thể và 14 cá nhân là điển hình tiên tiến 05 năm giai đoạn 2015-2020./.

            Một số hình ảnh tại Hội nghị        


Văn phòng Sở