Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh. 
17/06/2020 
 

Ngày 17/6/2020, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020. Tham dự Hội nghị có Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh theo dõi Khối, đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 07 đơn vị thành viên trong Khối.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong Khối, trên cơ sở đó đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm triển khai Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của Khối. Theo đó, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid -19, cũng như tình trạng hạn hán kéo dài và diễn ra trên diện rộng trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các đơn vị trong Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiều chủ trương, chính sách lớn để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, động viên, khích lệ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2020.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung của Báo cáo. Đồng thời đề xuất cụ thể phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối 6 tháng cuối năm 2020 nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ thi đua của Khối đã ký kết giao ước đầu năm./.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị

                                                                                              

Văn phòng Sở