Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
09/09/2010 
 

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 09/9/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đăng ký doanh nghiệp; Nghị định số 62/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Tham dự hội nghị có trên 40 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp trong tỉnh và cán bộ, công chức thuộc các cơ quan đơn vị có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp, kế hoạch và đầu tư. Hội nghị do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hoàng Thái chủ trì.

                                                                

Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày những nội dung chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đăng ký doanh nghiệp và tập trung phân tích, làm rõ một số điểm mới của Nghị định 43/2010/NĐ-CP so với Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh; Lãnh đạo Phòng Thanh tra thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày những nội dung trong Nghị định số 53/2007/NĐ-CP đã được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 62/2010/NĐ-CP.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, phân tích và được lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Phòng chuyên môn giải thích, làm rõ một số tình huống nảy sinh trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và thanh tra về kế hoạch và đầu tư.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Hoàng Thái đã cám ơn các đại biểu đã tích cực tham gia và phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, góp phần làm nên thành công của Hội nghị.