Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Giới thiệu Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập 
14/08/2013 
 

Ngày 17/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định gồm có 6 Chương, 35 Điều. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2013, thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ.

Điểm mới trong Nghị định 78/2013/NĐ-CP so với Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 và Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 gồm các nội dung:

1. Nghị định 78/2013/NĐ-CP chỉ quy định một "Mẫu Kê khai tài sản, thu nhập" dùng cho việc kê khai hàng năm, không phân biệt kê khai lần đầu hay kê khai bổ sung.

2. Về tài sản, thu nhập phải kê khai:

Ngoài các loại tài sản phải kê khai được quy định tại các Nghị định trước thì Nghị định mới quy định phải kê khai Tổng thu nhập trong năm. Quy định này đã khắc phục được những vấn đề có thể gây ra nhiều cách hiểu khác nhau trong quy định của Nghị định 68/2011/NĐ-CP.

3. Về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức đối với tài sản, thu nhập tăng thêm: Theo Nghị định, khi có sự tăng thêm về số lượng hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình, các loại đất, hoặc tăng thêm về số lượng, chủng loại tài sản với mức giá trị tăng thêm từ 50 triệu đồng trở lên so với kỳ kê khai trước đó thì người có nghĩa vụ kê khai phải tự giải trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, kịp thời của những thông tin về nguồn gốc tài sản tăng thêm.

4. Về phạm vi công khai bản kê khai tại cuộc họp: Nghị định lần này quy định rõ phạm vi công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với từng loại đối tượng.

Phòng Thanh Tra -  Sở Kế hoạch và Đầu tư