Dự án kêu gọi đầu tư

Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Phủ Hà, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm(27/08/2021)

Ngày 10/8/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 399/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 đối với dự án Khu đô thị mới Phủ Hà tại phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, với tổng vốn đầu tư của dự án 292,022 tỷ đồng. Diện tích đất thực hiện dự án 5,06 ha. Tiến độ thực hiện dự án: 05 năm.

Thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Chợ Phương Hải tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận(23/08/2021)

Ngày 23/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 3288/TB-SKHĐT về  mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Chợ Phương Hải tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo mời quan tâm về đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện gió biển, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(01/03/2021)

Căn cứ thông báo số 13/TB-UBND ngày 14/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo số 46/TB-VPUB ngày 19/02/2021 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thông báo rộng rãi Danh mục các vị trí nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh trên các trang để các nhà đầu tư được biết, tiến hành đăng ký khảo sát, bổ sung quy hoạch đấu nối, quy hoạch phát triển điện lực theo quy định.