Cải cách hành chính

Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(10/05/2019)

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về việc Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm chi tiết: 22/2019/QĐ-UBND