Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công khai tài chính
Công khai tài chính
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (QĐ 91) 
09/07/2021 
 

Quyết định công bố kèm theo, tại đây.
Admin