Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Vai trò của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận trong việc phục vụ công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng 
14/09/2019 
 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận (Trung tâm TĐC) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, được thành lập theo Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận, thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.


Với phương châm hoạt động  “Trung thực - Chất lượng - Chính xác - Kịp thời” được gắn liền với tất cả các hoạt động cung cấp dịch vụ của Trung tâm.

Thời gian qua,
Trung tâm TĐC đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ đ khẳng định uy tín và trở thành đối tác đáng tin cậy của các cơ quan quản lý nhà nước, nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng ngày càng cao trong xu 
thế phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm TĐC đã trang bị nhiều thiết bị hiện đại, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu và có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau có thể đáp ứng phần lớn các yêu cầu của tổ chức, cá nhân về dịch vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cụ thể như:

- Thực hiện các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, dịch vụ cung cấp các thiết bị, kiểm tra kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, lắp đặt thiết bị đo lường, thiết bị đo lường chuẩn, thí nghiệm vật liệu, dụng cụ, thiết bị điện trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận, chỉ định.

- Cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt cột đo xăng dầu các loại; thi công hệ thống chống sét và lắp đặt tất cả các loại thiết bị kỹ thuật liên quan đến hoạt động đo lường.

- Cung cấp thiết bị, vật tư chuyên dùng trong lĩnh vực xăng dầu.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn, tập huấn, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:201 và trong lĩnh vực xăng dầu,...).

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa: công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, đăng ký sử dụng mã số mã vạch và các hoạt động tư vấn khác.

Trung tâm
TĐC đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và đã được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng – AOSC, Công nhận năng lực Phòng hiệu chuẩn được mang mã số: VLAC-1.161Phòng thử nghiệm được mang mã số: VLAT-1.161.

Trung tâm TĐC cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất, với cung cách phục vụ tốt nhất cho khách hàng nhằm góp phần đảm bảo công bằng trong thương mại, đảm bảo an toàn, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm./.

Admin