Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
Phát huy vai trò CNC trong sản xuất 
12/07/2018 
 

Để giải pháp đưa CNC vào sản xuất nông nghiệp có tính khả thi, chúng ta cần tính toán ưu tiên ngành nông nghiệp có điều kiện lợi thế cạnh tranh, hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất trong nông nghiệp cần những giải pháp triển khai.

Đối với những mục tiêu chung trong Đề án Phát triển Nông nghiệp CNC đã được Chính phủ phê duyệt: tạo ra và đưa vào sản xuất được 2-3 giống cây trồng chuyển gene, áp dụng di truyền, công nghệ sinh học; công nhận và đưa vào sản xuất giống chất lượng cho mỗi loại cây trồng vật nuôi,...

Với các doanh nghiệp CNC trong nông nghiệp cũng cần có những chính sách hỗ trợ triển khai những cách thức phát triển ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp như đưa vào hoạt động các trung tâm ươm tạo CN trong các khu CNC nhằm tạo điều kiện khởi đầu cho các nhà khoa học, doanh nhân có ý tưởng phát triển doanh nghiệp dựa vào những sản phẩm CNC; khuyết khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ CNC trong nông nghiệp; tập trung vào CNSH như là ngành có tính kinh tế; hợp tác, học hỏi kinh nghiệm.