Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Tưới tiết kiệm nâng cao giá trị sản xuất 
03/07/2018 
 

Áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Năng suất cây trồng tăng trung bình 10-15% tuỳ theo từng loại. Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, đến 2018, diện tích cây trồng có tưới tiên tiến, tiết kiệm nước của cả nước đạt 276.000 ha, tăng hơn 3 lần so với thời điểm bắt đầu tái cơ cấu nông nghiệp (2013), vượt 38% so với kế hoạch.

Hiện nay có 10 tỉnh đứng đầu danh sách áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (với diện tích canh tác áp dụng trên 10.000ha) theo thứ tự là: Lâm Đồng, Bình Phước, Gia Lai, Vĩnh Long, Kon Tum. Trong các loại hình công nghệ tưới, diện tích được tưới phun mưa chiếm 79%; nhà kính, nhỏ giọt, nhà lưới 22%, phần lớn xuất xứ Israel, Trung Quốc... một số được sản xuất trong nước.

Việc áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giảm gây ô nhiễm môi trường, giảm phân bón, thực hiện mục tiêu đặt ra về chính sách phát triển, chủ động quy hoạch các vùng chuyển đổi sản xuất, ứng dụng nông nghiệp CNC. Trong giai đoạn 2018-2020, chủ động chuyển đổi ứng dụng nông nghiệp CNC nhằm tạo giá trị gia tăng trong sản xuất. Kế hoạch cần được tích hợp cùng các quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng CNC, chuyển đổi tổ chức sản xuất, trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển nông nghiệp CNC, hỗ trợ cơ sở pháp lý để thúc đẩy áp dụng.