Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Hội nghị công tác tổ chức cán bộ 
13/06/2018 
 

Từ ngày 9-10/8/2018 tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ (TCCB) 2018. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã đến dự  hội nghị.

Theo ông Đỗ Việt Trung (Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ TCCB), trong 2017 và 6 tháng đầu 2018 Vụ TCCB đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 3 Nghị định của Chính phủ, 3 Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, 4 Thông tư. Bên cạnh đó, Vụ cũng đã triển khai thực hiện cơ chế các tổ chức KH&CN công lập, thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592). Tổ chức thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức KH&CN từ hạng II lên hạng I và từ hạng III lên hạng II cho gần 1.000 viên chức KH&CN. Các công tác khác như: quản lý biên chế, vị trí việc làm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội... và các chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chỉ đạo, trong mọi khâu hoạt động của một tổ chức, công tác TCCB giữ vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định thành bại của một tổ chức. Nhiều Nghị quyết của Đảng cũng đã khẳng định: “cán bộ là gốc của mọi công việc, công tác TCCB là then chốt của then chốt”. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng lưu ý trong bối cảnh hiện nay công tác TCCB càng cần được chú trọng, đảm bảo thực hiện các quy trình theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước; các đơn vị cần quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan trực tiếp đến công tác TCCB; lãnh đạo các đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác TCCB của cơ quan đảm bảo sự phát triển hiệu quả.

Hội nghị là dịp để những người làm công tác TCCB trang bị những kiến thức cơ bản về công tác TCCB như: quản lý viên chức và cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế công chức; công tác tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; quy trình, thủ tục và những vấn đề cần lưu ý để thực hiện đúng quy định của pháp luật; công tác quy hoạch.

Nguồn: MOST