Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thống kê KH-CN
Tập huấn nghiệp vụ thông tin và thống kê khoa học và công nghệ tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng  (27/10/2017)

Từ ngày 22/8 - 25/8/2016, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia  phối hợp với Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.

Hội thảo hướng dẫn triển khai thực hiện cải thiện Chỉ số GII tại địa phương (Chỉ số đổi mới sáng tạo)  (23/10/2017)

Ngày 3/8/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai thực hiện cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo tại địa phương theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, với sự tham dự của đại diện 32 tỉnh, thành phố phía Nam.

Việt Nam đang từng bước cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo  (09/08/2017)
Hiện nay, Việt Nam được đánh giá mạnh ở các chỉ số thuộc nhóm Đầu ra của đổi mới sáng tạo gồm sản phẩm của tri thức và công nghệ; sản phẩm sáng tạo.
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016  (07/10/2016)
Trong 9 tháng đầu năm ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 18 quyết định phục vụ công tác quản lý. Trọng tâm là các Chương trình: hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020; dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận năm 2016; phê duyệt các thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh triển khai trong năm 2016; Tham mưu UBND tỉnh trình Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về “Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020”.