Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Thông báo Xây dựng hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Nha đam Ninh Thuận” 
28/05/2018 
 
Thực hiện kế hoạch số 748/KH-BPTSPĐT ngày 28 tháng 2 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh (Bản sao đính kèm);
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận đề nghị Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo AGL là tổ chức được giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Nha đam Ninh Thuận”, hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án:
1.    Thành phần và số lượng Hồ sơ:
Hồ sơ giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 09 bản sao; trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14; một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu). Bộ hồ sơ và các biểu mẫu tương ứng gồm:    
a) Bản sao Giấy chứng nhận lĩnh vực hoạt động về đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Biểu mẫu BM-02-01-07);
c) Quá trình hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Biểu mẫu BM – 02-01-12) có liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành sở hữu trí tuệ, các tài liệu và hồ sơ năng lực liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ và lĩnh vực chuyên sâu của dự án.    
d) Lý lịch khoa học của cá nhân được giao chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu mẫu BM-02-01-13);
đ) Văn bản xác nhận phối hợp tham gia của các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có), (Biểu mẫu BM -02-01-14);
e) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện nhiệm vụ KH&CN (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động từ nguồn khác);
g) RD xây dựng dự án (vận dụng thực hiện theo Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ).
- Về xây dựng dự toán kinh phí của dự án:
Phần dự toán kinh phí và giải trình các khoản chi của thuyết minh nhiệm vụ đề nghị áp dụng  theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Riêng đối với định mức tính công lao động trực tiếp thực hiện theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 ban hành “Quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.
Đối với các thiết bị,  nguyên vật liệu cần mua sắm (nếu có): cần gởi kèm theo các bảng báo giá (nếu có).
2. Cách thức gửi, nhận hồ sơ
Hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện, như sau:
- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, số 34, đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;
- Thời hạn nộp hồ sơ: chậm nhất là ngày 10/6/2018. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).
- Hồ sơ phải được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
a) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
c) Họ tên cá nhân chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
d) Ghi rõ thành phần hồ sơ.
* Ghi chú:
- Trước ngày hết hạn nộp Hồ sơ, đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án có quyền rút Hồ sơ, thay Hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi Hồ sơ đã nộp. Mọi sửa đổi, bổ sung được thực hiện trước thời gian mở hồ sơ;
- Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận có quyền từ chối tiếp nhận đối với các hồ sơ không thực hiện đúng quy định;
- Các biểu mẫu hồ sơ nêu trong Thông báo này, đề nghị tải về từ cổng thông tin điện tử: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhcn/Pages/Van-ban-phap-quy.aspx hoặc http://103.20.148.134:8080/Thongbao/News.
Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, (ĐT: 068.3830310).
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận rất mong nhận được sự hợp tác Quý cơ quan, đơn vị./.
Công văn đính kèm: 525 SKHCN QCC_signed.pdf
QCC