Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 
28/07/2021 
 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với 03 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

- Thông báo kèm theo, tại đây;

- Danh mục kèm theo, tại đây.
Admin