Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra KH-CN
Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Xem nội dung tại đây: 1253.KL.SKHCN ket luan thanh tra chuc nang Chi cuc TCDLCL.pdf
Báo cáo kết quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018  (01/04/2019)
Báo cáo kết quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
Xem nội dung tại đây: 1198.BC.SKHCN bao cao khieu nai to cao.pdf
BC kết quả công tác PCTN Quý I/2018  (01/04/2019)
BC kết quả công tác PCTN Quý I/2018
Xem nội dung tại đây: 199.BC.SKHCN Bao cao ket qua phong chong tham nhung QI.2018.pdf
BC kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2018  (01/04/2019)
BC kết quả công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2018
Xem nội dung tại đây: 519.BC.SKHCN bao cao phong chong tham nhung 6 thang 2018.pdf
BC kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2018  (01/04/2019)
BC kết quả công tác PCTN 9 tháng đầu năm 2018
Xem nội dung tại đây: 918.BC.SKHCN bao cao phong chong tham nhung 9 thang 2018.pdf
BC kết quả công tác PCTN năm 2018  (01/04/2019)
BC kết quả công tác PCTN năm 2018
Xem nội dung tại đây: 1197BC.SKHCN bao cao phong chong tham nhung nam 2018.pdf
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở KH&CN  (03/04/2019)
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Sở KH&CN
Xem nội dung tại đây:QD 39.pdf
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở KH&CN  (03/04/2019)
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở KH&CN
Xem nội dung tại đây: QD 222.pdf
Báo cáo về việc công khai dự toán chi thường xuyên năm 2018  (01/04/2019)
Báo cáo về việc công khai dự toán chi thường xuyên năm 2018
Xem nội dung tại đây: 42.BC.CTDC cong khai du toan chi thuong xuyen.pdf
Báo cáo về việc công khai dự toán chi sự nghiệp năm 2018  (01/04/2019)
Báo cáo về việc công khai dự toán chi sự nghiệp năm 2018
 Xem nội dung tại đây: 55.BC.SKHCN cong khai du toan kinh phi chi su nghiep.pdf
Báo cáo về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017  (01/04/2019)
Báo cáo về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Xem nội dung tại đây: 162.BC.CTDC cong khai so lieu quyet toan ngan sach nam 2017.pdf
Báo cáo công khai dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2018  (01/04/2019)
Báo cáo công khai dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2018
Xem nội dung tại đây: 12A.Bc.HCTH cong khai du toan kinh phi su nghiep.pdf
Báo cáo công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017  (01/04/2019)
Báo cáo công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Xem nội dung tại đây: 153.BC.HCTH bao cao cong khai quyet toan ngan sach.pdf
Báo cáo công khai dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2018 TTUD  (01/04/2019)
Báo cáo công khai dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2018 TTUD
Xem nội dung tại đây: 160.BC.TrTKHCN cong khai du toan chi ngan sach 2018.pdf
Báo cáo công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 TTUD  (01/04/2019)
66.BC.TrTKHCN cong khai du toan chi ngan sach 2017.pdfBáo cáo công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 Xem nội dung tại đây:
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018  (01/04/2019)
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018
Xem nội dung tại đây: 72.KH.SKHCN ke hoach chuyen doi vi tri cong tac nam 2018.pdf