Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra KH-CN
Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2019  (26/06/2020)
Ngày 23-25/7/2019, tại Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành KH&CN với nội dung “Phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề năm 2019 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử; nghiệp vụ thanh tra trong hoạt động KHCN và chuyển giao công nghệ; nghiệp vụ thanh tra xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Quyết định công nhận dự nguồn quy hoạch 2017-2020 và những năm tiếp theo  (05/06/2019)
Quyết định công nhận dự nguồn quy hoạch luân chuyển chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo
QÐ 68 DU NGUON QUY HOACH LUAN CHUYEN.pdf
Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính hợp đồng đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2018  (05/06/2019)
Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính hợp đồng đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2018
QÐ 1155 BIEN CHE CONG CHUC.pdf
Thông báo kết quả đánh giá chương trình hành động của các công chức tham gia báo cáo chương trình hành động để xem xét bổ nhiệm vào chức danh Chánh Thanh tra Sở  (05/06/2019)
Thông báo kết quả đánh giá chương trình hành động của các công chức tham gia báo cáo chương trình hành động để xem xét bổ nhiệm vào chức danh Chánh Thanh tra Sở
TB 934 CHUONG TRINH HANH DONG.pdf
Báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh năm 2018  (05/06/2019)
Báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh năm 2018
BC 1300 CONG TAC TO CHUC CAN BO.pdf
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018  (01/04/2019)
Kế hoạch công tác phòng, chông tham nhũng năm 2018
Xem nội dung văn bản tại đây: 44.KH.SKHCN ke hoach phong chong tham nhung.pdf

Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2018 tại Sở KH&CN  (01/04/2019)
Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2018 tại Sở KH&CN
Xem nội dung tại đây: 1208.KH.SKHCN sinh hoat ngay phap luat.pdf
Báo cáo kết quả thực hiện và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ  (01/04/2019)
Báo cáo kết quả thực hiện và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ
Xem nội dung tại đây: 1190.BC.SKHCN bao cao ket qua pho bien GDPL.pdf
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Sở KH&CN  (01/04/2019)
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Sở KH&CN
Xem nội dung tại đây: 192.QD.SKHCN quyet dinh ban hanh ke hoach thanh tra.pdf
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ KHCN thuộc Sở  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ KHCN thuộc Sở
Xem nội dung tại đây: 376.KL.SKHCN ket luan thanh tra phong chong tham nhung.pdf
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 886  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Xem nội dung tại đây: 886.KL.SKHCN ket luan thanh tra chuyen nganh.pdf
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 888  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra chuyên ngành về đề tài dự án nghiên cứu khoa học 888
Xem nội dung tại đây: 888.KL.SKHCN ket luan thanh tra chuyen nganh.pdf
Kết luận thanh tra chuyên ngành năm 2018 về an toàn bức xạ và hạt nhân 143  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra chuyên ngành năm 2018 về an toàn bức xạ và hạt nhân
Xem nội dung tại đây: 143.KL.SKHCN thanh tra ATBX.pdf
Kết luận thanh tra Chuyên ngành về đo lường đối với hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra Chuyên ngành về đo lường đối với hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng
Xem nội dung tại đây: 512.KL.SKHCN ket luan thanh tra hang dong goi san.pdf
Kết luận thanh tra Chuyên ngành về Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa  (01/04/2019)
Kết luận thanh tra Chuyên ngành về Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Xem nội dung tại đây: 1123.KL.SKHCN Ket luan thanh tra TCDLDL.pdf