Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra KH-CN
Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2019  (26/06/2020)
Ngày 23-25/7/2019, tại Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành KH&CN với nội dung “Phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề năm 2019 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử; nghiệp vụ thanh tra trong hoạt động KHCN và chuyển giao công nghệ; nghiệp vụ thanh tra xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.