Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thống kê KH-CN
Thống kê KH-CN
Tập huấn nghiệp vụ thông tin và thống kê khoa học và công nghệ tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng 
24/10/2017 
 

Từ ngày 22/8 - 25/8/2016, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia  phối hợp với Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực của cán bộ công chức, viên chức quản lý KH&CN trong việc đảm bảo thông tin hoạt động KH&CN và nghiệp vụ thống kê KH&CN.

Đối tượng tham gia là lãnh đạo các tổ chức thông tin và thống kê KH&CN; hơn 100 học viên là cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin và thống kê KH&CN tại các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN của hơn 20 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, tiến sĩ Vũ Trường Sơn – Hiệu trưởng trường Quản lý Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh vai trò, lợi ích của thông tin KH&CN trong nền kinh tế tri thức hiện nay; Bộ KH&CN tăng cường công tác tuyên truyền năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 4 năm 2017.

Tham dự lớp tập huấn các học viên đã được giới thiệu các chuyên đề về hiện trạng quản lý nhà nước trong các hoạt động thông tin, thống kê KH&CN, khai thác và phát triển các nguồn lực thông tin KH&CN tại các địa phương. Lớp tập huấn gồm các nội dung: Cách mạng công nghiệp 4.0; Triển khai đề án Hệ tri thức Việt số hóa; Quản lý nhà nước về hoạt động thông tin KH&CN và hướng dẫn tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN; Giới thiệu chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI); Kỹ năng quản lý, khai thác và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN ở địa phương

Ngoài các báo cáo chuyên đề, các học viên tiến hành trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các công việc, chia sẻ kinh nghiệm triển khai có hiệu quả tại một số bộ, ngành, địa phương và đề xuất các kiến nghị với Cục Thông tin KH&CN quốc gia để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thông tin, thống kê KH&CN trong thời gian tới.

PTT