Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra KH-CN
Thanh tra KH-CN
Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2019 
30/09/2019 
 
Ngày 23-25/7/2019, tại Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành KH&CN với nội dung “Phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề năm 2019 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử; nghiệp vụ thanh tra trong hoạt động KHCN và chuyển giao công nghệ; nghiệp vụ thanh tra xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Về tham dự khóa tập huấn có đồng chí Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ KH&CN, đồng chí Trương Hồng Dương – Chánh Thanh tra Bộ KH&CN và  đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ). Về phía địa phương, đợt tập huấn có sự tham dự của Lãnh đạo, đại diện các Sở KH&CN địa phương, cùng với sự tham gia của các đồng chí báo cáo viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KH&CN và đông đảo hơn 300 học viên đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và quản lý chuyên ngành tại Sở KH&CN các địa phương trong cả nước.

Tại Hội nghị tập huấn, Thứ trưởng chỉ đạo nội dung tập huấn phải bám sát thực tiễn, tập trung vào vấn đề vướng mắc mà lực lượng thanh tra, kiểm tra tại các địa phương đang gặp phải cũng như các chủ đề, vụ việc mang tính thời sự cao hiện nay. Bên cạnh đó, Thứ trưởng mong muốn hệ thống trao đổi thông tin giữa Thanh tra Bộ KH&CN và lượng lượng thanh tra, kiểm tra tại các địa phương phải đồng bộ, thông suốt, liên tục cập nhật các thông tin, vấn đề xảy ra tại địa phương, qua đó kịp thời có các chỉ đạo và phương án xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Qua đợt tập huấn, nói lên sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ KH&CN đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về KH&CN nói chung và là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 trong lĩnh vực KH&CN nói riêng; nhiều vấn đề vướng mắc trong triển khai hoạt động Thanh tra, áp dụng văn bản pháp luật trong Thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các học viên tham dự trao đổi sôi nổi; thẳng thắn chia sẻ những vấn đề còn chưa rõ, những khó khăn, bất cập trong thực tiễn hoạt động thanh tra để làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm và được giải đáp để việc triển khai hoạt động thanh tra chuyên nghành Khoa học và Công nghệ được thực hiện thống nhất. Bên cạnh đó Thanh tra Bộ KH&CN đã hướng dẫn áp dụng Nghị định số 119/2017/ND-CP của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Đây là khóa tập huấn duy nhất trong năm 2019 được Thanh tra Bộ phối hợp với Sở KH&CN Phú yên tổ chức.
Bá Văn Sơn Hà - Thanh tra Sở

Admin