Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công nghệ chuyển giao
Công nghệ chuyển giao
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT MÔ HÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC NẤM ĂN VÀ NẤM DƯỢC LIỆU HUYỆN BÁC ÁI. 
24/10/2017 
 

Ngày 12/9/2017, tại Ủy ban nhân dân xã Phước Đại, huyện Bác Ái, Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phước Đại đã tổ chức lớp tập huấn “Mô hình trồng và chăm sóc nấm ăn và nấm dược liệu”, tham dự lớp tập huấn có 30 hộ dân trên địa bàn xã.

Nội dung lớp tập huấn: Giới thiệu công dụng nấm ăn, các điều kiện cần thiết trong sản xuất nấm, kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm ăn và nấm dược liệu (nấm sò, nấm mèo, nấm linh chi).

Lớp tập huấn mang ý nghĩa rất thiết thực trong việc hỗ trợ và hướng dẫn người nông dân tại xã xây dựng mô hình nuôi trồng và chăm sóc nấm Sò, nấm nấm mèo mang lại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và từng bước xây dựng và phát triển nghề trồng nấm ở tỉnh Ninh Thuận một cách bền vững.

BBT