Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
Ứng dụng thử nghiệm, chuyển giao KH&CN 
19/08/2018 
 

Tác động của việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ, kỹ thuật đến giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp, nghiên cứu - ứng dụng thử nghiệm - chuyển giao công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm đặc thù: Giống nho NH01-48, NH01-152: đề tài nghiên cứu quy trình canh tác (theo VietGAP); đề tài phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây nho; công nghệ bảo quản nho, chế biến vang nho; Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giống nho NH01-152 Ninh Thuận... Đến nay, diện tích nho theo tiêu chuẩn VietGAP đã được mở rộng trên 200 ha, đạt 110 giấy chứng nhận VietGAP/ 1.197 hộ dân trồng nho. Một số sản phẩm từ măng tây; Ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây CNC, Công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP).

+ Chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm: Dự án NTMN Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Thuận.…;  Nghiên cứu sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ “1 phải, 5 giảm” trong thâm canh lúa Ninh Phước. Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao; Nhân rộng mô hình sản xuất giống nho mới NH01-52; Trồng RAT bằng công nghệ nhà màng... Ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ, Trung tâm khuyến nông tiếp tục thực hiện dự án nhân rộng. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố hỗ trợ rà soát diện tích đăng ký đánh giá chứng nhận VietGap, triển khai Kế hoạch số 4759/KH-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn 2018.

+ Triển khai Chương trình thí điểm ứng dụng “Tem điện tử thông minh” truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm đặc thù: đã triển khai công tác xây dựng việc phá hành tem, mã QR truy xuất nguồn cho tem, cơ sở thông tin cơ bản cho việc truy xuất ban đầu đối với: Dê Ninh Thuận, Nước mắm Cà Ná, Trái cây Ninh Sơn, Măng tây Ninh Thuận, Nho Ninh Thuận, Nho EverGreen. Trong thời gian tiếp theo, sẽ triển khai chi tiết cơ sở dữ liệu truy xuất cho toàn tỉnh.

+ Sở KH&CN hoàn thành công trình Trung tâm trưng bày, kinh doanh các sản phẩm đặc thù. Tập trung giải pháp hỗ trợ từ các ngành cho các Hợp tác xã đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm: đã hỗ trợ 03 HTX xây dựng đặt hàng Triển khai mô hình sử dụng túi bao trái đối với cây Nho, ứng dụng tem điện tử thông minh truy xuất nguồn gốc và đăng ký nhãn hiệu; Xây dựng đề án hỗ trợ ứng dụng công nghệ san phẳng đồng ruộng. Hỗ trợ các hệ thống đăng ký bảo hộ thương hiệu để kết nối các sản phẩm đặc thù vào các hệ thống siêu thị: Vinmart, CoopMart..: tiếp tục hỗ trợ duy trì cho các doanh nghiệp đã kết nối vào hệ thống Vinmart, Co.opMart.

- Tiếp tục duy trì hoạt động truyền thông quảng bá sản phẩm đặc thù, duy trì và thực hiện các chuyên mục: thực hiện chuyên mục Bản tin sản phẩm đặc thù, các thông tin cơ bản trên website sản phẩm đặc thù của tỉnh. Duy trì hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hội nghị hội thảo, đào tạo, cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm đặc thù; hỗ trợ các Doanh nghiệp tham gia các sự kiện: Techfest, TechDemo: hỗ trợ trưng bày sản phẩm KHCN.

QCC