Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Sở hữu trí tuệ
Hội nghị đánh giá kết quả 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Phát triển các Sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận  (24/09/2019)
Chiều ngày 29/7/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh chủ trì họp định kỳ Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh.
Tập huấn truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm đặc thù của tỉnh  (19/09/2019)
Nằm trong khuôn khổ Đề án “Ứng dụng tem điện tử thông minh trong việc truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận”, ngày 21-8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công ty Cổ phần công nghệ và Truyền thông Smart Life tổ chức tập huấn, hướng dẫn áp dụng nhật ký sản xuất và phương pháp quản lý tem truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm đặc thù của tỉnh.