Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của công chức 
02/10/2019 
 
Nhằm giúp lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá mức chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của công chức thông qua việc nhận xét, góp ý của tổ chức, cá nhân do ngành Khoa học và Công nghệ cung cấp, qua đó có cơ hội cải tiến hệ thống quản lý được tốt hơn, hiệu lực và hiệu quả.

Ngày 01/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Văn bản số 1064/SKHCN-VP về việc khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của công chức thuộc Sở.

Sở Khoa học và Công nghệ xin gửi đến các quý Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện thành phố;
Tổ chức, các nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phiếu khảo sát. Tải tại đây.

Phiếu khảo sát xin được gửi lại cho Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: Số 34, đường 16/4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hoặc Email: sokhcn@ninhthuan.gov.vn. Thời gian gửi lại trước ngày 10/10/2019.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia đánh giá của qúy cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

Admin