Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
20/05/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh  về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện từ năm 2020 (lĩnh vực dự án sở hữu trí tuệ)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhâchủ trì thhinhiệvụ khoa học và công nghệ Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nội dung bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho của tỉnh Ninh Thuận”Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, xây dựng và nộp hồ sơ dự tuyển theo các hướng dẫn cụ thể sau:

Thông báo tuyển chọn;

Kèm theo Quyết định.
Admin