Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính 
17/02/2020 
 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/10/2016 về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 26/11/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc và không lái xe khi đã uống rượu, bia.
Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận công bố công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, như sau:

- Giám đốc Sở (Ông Lê Kim Hùng): 0913930362.

- Chánh Văn phòng Sở (Bà Phạm Thị Thu Hằng): 0919944518.

- Chánh Thanh tra Sở (Ông Cao Minh Tú): 0919318987.

     - Văn phòng Sở: 02593.822726.
Admin