Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Hội nghị thực hiện Nghị quyết TW về nông nghiệp, nông thôn 
27/09/2018 
 

Sáng 07/9/2018 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị thu hút trên 200 đại biểu là đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương, các chuyên gia, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp,…

Hội nghị là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Lê Quốc Doanh nhấn mạnh, KH&CN đã có bước phát triển mới làm tăng sản lượng và đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp, các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đã giúp tăng hiệu quả kinh tế từ 10-30%. Điều này góp phần thay đổi tập quán canh tác và nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế nông nghiệp.

Nhờ áp dụng các công nghệ mới trong chọn tạo giống cây trồng, nhanh chóng gia tăng diện tích trồng các giống mới có năng suất, chất lượng cao, tính chống chịu tốt. Hiện nay cả nước đã có hơn 90% diện tích lúa, 80% diện tích ngô, 60% diện tích mía, bông, cây ăn quả... được dùng giống mới, giá trị gia tăng của nông sản.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2009 -2017, Bộ NN&PTNT đã công nhận 309 giống cây trồng và 203 tiến bộ kỹ thuật mới. Chương trình giống đã có hiệu quả lớn, góp phần đáng kể tăng năng suất và chất lượng của nông sản việt. Đến hết năm 2017, 800 tiêu chuẩn, 210 quy chuẩn kỹ thuật đã được công nhận, ban hành và áp dụng hiệu quả.

Ngoài ra, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã ứng dụng KH&CN, nhất là công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của cả các thị trường khó tính. Các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đã tăng hiệu quả kinh tế từ 15 - 30% thông qua sử dụng các giống có năng suất, chất lượng cao và quy trình sản xuất tiên tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Bộ NN&PTNN đã khẳng định: “tính đúng đắn của một Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đối với một khu vực chiếm gần 70% dân số và khoảng 40% lực lượng lao động của cả nước”. Điều này được thể hiện rõ nét trong những kết quả lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Bộ, ngành và địa phương đạt được. Nông nghiệp luôn duy trì được tăng trưởng và phát triển khá toàn diện, tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn; tiếp tục khẳng định được vị thế quan trọng trong nền kinh tế. Sản xuất chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng; giá trị tăng mạnh, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giải quyết việc làm; nghiêm túc, quyết liệt và xuyên suốt cơ cấu lại ngành nông nghiệp, bước đầu chuyển biến tích cực, rõ nét về sự thống nhất cao của toàn xã hội đối với tính tất yếu khách quan.

Nhờ đó, xuất khẩu nông lâm sản đóng vai trò trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo nguồn ngoại tệ, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 261,28 tỷ USD, tăng bình quân 9,24%/năm; riêng năm 2017 đạt 36,52 tỷ USD.

Có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên (năm 2008 chỉ có 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên), trong đó có 5 mặt hàng (tôm, trái cây, hạt điều, cà phê và đồ gỗ) đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD  (năm 2008 có 2 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD). Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản xuất tiếp tục tăng mạnh; tốc độ tăng trưởng vượt mục tiêu đã đề ra và đạt mức cao; GDP nông lâm sản 6 tháng đầu năm tăng 3,93%, tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Theo đó, nông dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng KH&CN, tham gia chuỗi giá trị, nhất là trong xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất không ngừng được nâng cao.

Ngoài ra, phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, hiện đại hơn.

Một trong những địa phương triển khai hiệu quả Nghị quyết “tam nông” vào sản xuất và đời sống, tỉnh Bắc Giang đã đạt nhiều thành tích quan trọng về sản xuất nông nghiệp. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô, phục vụ chế biến, xuất khẩu. Một số sản phẩm nông nghiệp không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu. Nhờ đó năng suất và giá trị nông sản đều tăng qua hàng năm, giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp năm 2017 đạt 92 triệu đồng/ha, tăng gần 3 lần so với năm 2008, sản lượng lương thực có hạt đạt gần 660.000 tấn, tăng gần 90.000 tấn so với năm 2008 (570.000 tấn). Kết quả thực hiện Nghị quyết, việc đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu.