Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Quản lý sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp 
14/05/2018 
 

Sản xuất tinh gọn là tổ hợp các phương pháp, đang được áp dụng ngày càng rộng rãi trên khắp thế giới, nhằm loại bỏ lãng phí trong quá trình tạo ra năng suất, để có chi phí thấp hơn, xây dựng tính cạnh tranh cao.

Ngày 8/6, tại TPHCM, Quatest 3 đã tổ chức Hội thảo Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng Lean vào sản xuất (tinh gọn). Hội thảo gồm có trên 200 doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề tham dự.

Ông Lê Quang Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Năng suất Chất lượng, Quatest 3, cho biết, Lean đã được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lean bao gồm nhiều công cụ quản lý được đúc rút từ thực tiễn và hệ thống hóa giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận phương pháp quản lý hiện đại mà không mất nhiều thời gian, Lean cũng cho phép các doanh nghiệp ở quy mô khác nhau có thể lựa chọn các công cụ và cách áp dụng phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp.

Từ thực tế triển khai hệ thống tích hợp các công cụ năng suất chất lượng bao gồm các công cụ của Lean như ISO 31000, TPM, Kỹ thuật thống kê, chi phí kém chất lượng và kaizen đã giúp công ty nhận diện được các lãng phí trong vận chuyển, tồn kho, thời gian, di chuyển, sản xuất thừa, gia công thừa…

Để áp dụng Lean thành công, cần có sự tham gia của tất cả mọi người trong công ty, nhất là cam kết từ ban giám đốc và cán bộ chủ chốt.

Giai đoạn 2016 – 2017, Quatest 3 đã tổ chức đào tạo cho hơn 500 cán bộ của các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước về các công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Năm nay, Quatest 3 tiếp tục được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao triển khai vào doanh nghiệp Việt Nam năm 2018, thuộc Dự án Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng.