Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Khoa học và công nghệ
Khoa học và công nghệ
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu các trung tâm ứng dụng 
11/08/2018 
 

Ngày 7/6 tại TPHCM, Cục Ứng dụng và Phát triển thị trường công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo Phát triển các tổ chức và thương mại hóa kết quả nghiên cứu bằng siêu kết nối thông minh – Phương pháp mới phát triển thị trường công nghệ. Hoạt động kết nối cung - cầu của mạng lưới các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương cần được nâng cao thông qua việc chuẩn hóa và phân tích dữ liệu bằng các công nghệ như dữ liệu lớn hay trí thông minh nhân tạo.

Đại diện Cục Ứng dụng và Phát triển thị trường công nghệ - cho biết, mạng lưới trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (trung tâm) đã được thành lập và phát triển rộng khắp. Nếu năm 2008, cả nước chỉ có 19 thì nay đã có 60 trung tâm địa phương, đóng vai trò ứng dụng và chuyển giao kết quả KH&CN, đồng thời là tổ chức trực tiếp cung cấp các dịch vụ và điểm kết nối, thực thi chính sách khoa học và công nghệ.

Cục Ứng dụng và Phát triển thị trường công nghệ cũng đã xây dựng một cơ sở dữ liệu cung – cầu công nghệ, 1.000 loại nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước cùng thông tin về gần 10.000 doanh nghiệp và 300 chuyên gia công nghệ để các trung tâm có thể sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu cung – cầu công nghệ đã được cài đặt cho 31 Sở Khoa học và Công nghệ, 4 điểm kết nối cung – cầu online (2 điểm ở Hà Nội; TPHCM và Nghệ An mỗi nơi 1 điểm) cũng đã được thiết lập, nhưng nền tảng kết nối số vẫn còn thiếu để phát huy hiệu quả của hệ thống các trung tâm. Cục Ứng dụng và Phát triển thị trường công nghệ cho rằng, để nâng cao chất lượng kết nối cung - cầu, cần từng bước chuẩn hóa các công nghệ phân tích (bigdata, AI,…). Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho rằng, công nghệ có thể chuyển giao trực tiếp từ bên cung sang bên cầu mà không cần có sự can thiệp của tổ chức đóng vai trò trung gian; sẽ rất rủi ro cho cả bên cung và bên cầu nếu giao dịch trung gian. Các tổ chức này không chỉ hỗ trợ tạo thuận lợi cho giao dịch công nghệ hoặc tài sản trí tuệ diễn ra công khai, minh bạch, khách quan, mà còn có những chức năng khác như: hỗ trợ định giá công nghệ, tư vấn kỹ thuật, quyền lợi cho bên cung và cầu công nghệ; giúp cho cơ quan quản lý nắm bắt được các số liệu về giao dịch công nghê ̣thông qua sàn, từ đó kiểm soát, chọn lọc được công nghệ tốt, loại bỏ các công nghệ không có lợi; số liệu đánh giá xu thế của công nghệ, các nghiên cứu có tiềm năng.